Záloha a obnova dat

 

Data v  ProFactu doporučujeme pravidelně zálohovat z  důvodu možné ztráty dat po pádu PC nebo systému. Záloha dat se provede po kliknutí na odkaz Záloha dat a výběru Zálohovat data. Zálohuje se vždy aktuální firma. Záloha se provede do souboru s  označením firma_ddmmyy_hhmm.bak, kde firma je název firmy nebo databáze a ddmmyy je datum provedení zálohy. Soubor je uložen v  adresáři, který je nastaven v  nastavení viz. Nastavení

 

Pokud dojde ke ztrátě dat, je možné data opět obnovit a to použitím funkce Obnovit data ze zálohy. Po kliknutí na tento odkaz se ProFact dotáže na zálohu a data po otevření zálohy obnoví. Upozorňujeme, že obnova dat smaže všechny předchozí data!

 

Záloha a obnova dat se dá také použít pro přenos dat na jiné PC nebo pro přenesení licence ProFactu na jiné PC.

 

Zálohy pro SQLite3 a MySQL nejsou mezi sebou kompatibilní.