Zálohování

 

Záloha dat probíhá formou kopie a zabalení databáze v čas a datum, kdy se záloha provede a uložením do souboru NazevFirmy_Datum_Cas.BAK (
ProFact_151120_1235.BAK). ProFact lze zálohovat ručně přes Nástroje - Zálohovat data nebo při zavření, pokud je tak nastaveno. Zálohy se ukládají lokálně do počítače, kde je ProFact nainstalován, pokud není jinak nastaveno. Zálohuje se vždy pouze aktuální otevřená firma. Zálohu dat doporučujeme provádět pravidelně nebo po větší změně dat v  programu. A popřípadě si zálohy kopírovat na jiný disk v počítači či na jiné zařízení.

 

Adresář pro zálohy: Zde můžete zvolit pomocí tlačítka „procházet“ místo, kam se bude záloha ukládat. Zálohuje se vždy aktuální firma. Záloha se ukládá do souboru s  názvem firma_ddmmyy.cab, kde firma je název firmy nebo databáze a ddmmyy je datum provedení zálohy. Např: ProFact_100220 (záloha ze dne 10.2.2020)

Při ukončení programu se dotazovat na provedení zálohy: Při zaškrtnuté této volbě se bude ProFact při ukončení dotazovat na provedení zálohy. Má stejnou funkci jako: Nástroje – zálohovat data.

 

DŮLEŽITÉ: jestliže vlastníte přenosnou verzi Portable, důrazně doporučujeme zálohovat data do PC/cloudu/externího disku. USB flash disky se lehce ztratí nebo poškodií!!!!