Vzhled výstupních dokladů

 

V  ProFactu si můžete vybrat ze dvou základních stylů výstupních šablon a to Elegantní a Klasický. Po instalaci budete vyzváni k  výběru jednoho ze stylů. Tento styl pak můžete změnit také později v Nastavení – Základní nastavení kliknutím na požadovaný styl. Upozorňujeme, že tato změna stylu přepíše všechny doposud nastavené výstupní šablony pro všechny výstupní doklady, objednávky, i zakázky.

 

Popis stylů:

 

Moderní:

Tento styl je svým vzhledem velice elegantní a působí velice profesionálně a přehledně.

V  tomto stylu si můžete dál vybrat z  několika vzhledů dokladů.

Jelikož je tvořen fontem Calibri ( font je instalován automaticky s  ProFactem ), je nutné mít tento font nainstalován. To se týká operačních systémů XP a nižší.

Export dokladů do PDF je v  tomto stylu automaticky nastaven tak, aby již font Calibri obsahoval. Díky tomuto nastavení je kompatibilní se všemi operačními systémy.           Velikost exportovaného dokladu v  tomto stylu je pak kolem 400kB.

Při použití tohoto stylu doporučujeme použití tiskárny s  vyšším rozlišením ( inkoustové nebo laserové )

 

Klasický:

Tento styl je svým vzhledem klasický, ekonomický a přehledný

V  tomto stylu si můžete dál vybrat z  několika vzhledů dokladů.

Je tvořen fontem Arial, tudíž je plně kompatibilní na všech operačních systémech.

Export dokladů do PDF nepotřebuje mít speciální nastavení a velikost exportovaného dokladu v  tomto stylu je kolem 50kB.

Tento styl je vhodný pro ekonomický tisk a lze jej použít pro všechny typy tiskáren.

 

Oba tyto styly lze kombinovat a to nastavením výstupních šablon pro jednotlivé doklady v  Nastavení – Výstupní doklady v políčku Výstupní tisková sestava ze složek Elegant a Classic.

 

Další styly:

Mimo dva základní styly je možné zakoupit alternativní vzhledy tiskových sestav v sekci Online rozšíření.