Odeslání faktury či jiného dokladu emailem

 

K  odesílání emailů si můžete vybrat různá rozhraní. Můžete použít emailové klienty nebo rozhraní ProFactu. Volbu rozhraní můžete provést v  Nastavení – Odesílání emailů.

 

Pro správné odeslání emailu s  přílohou pomocí rozhraní ProFactu je nutné mít správně nastaven odchozí poštovní server. Nastavení provedete v  Nastavení – Odesílání emailů. Je nutné nastavit SMTP server, což je adresa serveru, který poskytuje odesílání přes Vás poštovní účet. Dále je třeba vyplnit Váš email, z  kterého se budou emaily posílat, název nebo jméno, které se bude zobrazovat všem příjemcům. Pokud je zapotřebí se k SMTP serveru přihlašovat, pak je nutné zaškrtnout tuto volbu a vyplnit uživatelské jméno a heslo. Více v Nastavení.

 

Jakmile bude nastavení správně nakonfigurováno, můžete již snadno posílat všechny doklady přímo v  náhledu tisku kliknutím na odkaz Odeslat na email. Tzn. budete postupovat naprosto stejně jako při tisku či exportu a v  náhledu použijete právě tento odkaz.

 

V nově otevřeném okně, pokud již není vše předvyplněno, zadáte email příjemce, předmět zprávy, text zprávy a vložíte přílohu. Pak již stačí kliknout na odkaz Odeslat. Proběhne odeslání emailu a zapíše se zpráva o provedení odeslání emailu. Tyto zprávy si můžete prohlídnout po kliknutí na odkaz Protokol odeslaných emailů.