Odesílání emailů

 

ProFact umí vytvořené doklady odeslat emailem i s přílohou ve formátu PDF. Zde si můžete zvolit, zda chcete pro odesílání emailů použít aplikaci Outlook, jiného klienta pro odesílání emailů nebo rozhraní ProFactu.

 

Pokud zvolíte Outlook, bude pro odeslání emailu otevřen Outlook včetně předdefinovaného textu, které si můžete nadefinovat přes tlačítko „Šablony emailů“, a exportované sestavy v  příloze ve formátu PDF.

 

Pokud použijete rozhraní ProFactu, musí být zde správně nastaven odchozí SMTP server. Parametry SMTP serveru a přihlašovací údaje obdržíte od poskytovatele Vaší emailové schránky nebo poskytovatele připojení k  internetu.

 

Příklad pro seznam.cz:

Příklad pro gmail.com:

Odchozí SMTP server:  smtp.seznam.cz          

Odchozí SMTP server:  smtp.gmail.com

Port: 25 nebo 465

Port: 465

Použít SSL: v případě portu 465 Ano

Použít SSL: Ano