KASA

 

Nastavení modulu KASA, který se v ProFactu otevírá přes hlavní ikonu a odkaz Kasa prodej

 

Název KASY: Určuje jméno KASY.

Maska pro číslo účtenky: Můžete si zvolit svůj vlastní formát číselné řady dokladu a to zadáním masky pro číslo dokladu. Maska se skládá z řetězce znaků „;#“ , zkratky pro rok „r“ nebo „rr“, měsíce „m“ a ostatního textu. Místo řetězce „;#“ bude pak vloženo automaticky nové číslo dokladu. Místo zkratky „r“ pak rok vystavení v  krátkém formátu nebo „rr“ ve dlouhém formátu. Zkratka „m“ je poté nahrazena číslem měsíce. Znaky vložené mezi „;“ a „#“ v  řetězci znaků určují formát pořadového čísla. Lze použít například pro nastavení pevné délky čísla dokladů. Např: číslo dokladu s maskou ;0000#mr bude při pořadovém čísle 1 vypadat takto: 00010113 a při pořadovém čísle 999 takto: 09990113.

Otevírat ProFact jako terminál kasy: V tomto případě se po spuštění ProFactu program otevře rovnou do modulu KASA s upraveným rozhraním.

Velikost dlaždice: Určuje rozměr dlaždice zboží/služeb v pixelech.

Mezera mezi dlaždicemi: Vzdálenost mezi jednotlivými dlaždicemi v pixelech.

Zobrazovat na dlaždicích cenu: Zobrazuje prodejní cenu položky na dlaždici.

Editovat položku po vložení na účtenku ( + Vstup): Po vložení položky na účtenku se otevře okénko ve kterém lze upravi množství, název, cenu, slevu sazbu a jednotku. Políčko Vstup určuje do které kolonky skočí kurzor po vyvolání okénka.

Přepočítávat ceny podle aktuálního kurzu zvolené měny: Při zaškrtnutí této volby se při změně měny přepočítají ceny podle daných kurzů.

Klientský program: Aktivuje v ProFactu funkci klientského programu, více v nápovědě v sekci Klientský Program.

 

Tisk účtenek

Tisková sestava: Zde nastavíte vzhled výstupní tiskové sestavy pro zakázkové listy. Můžete si vybrat z  několika předvolených sestav a to kliknutím na tlačítko v  tomto políčku a vybráním sestavy ze složky Elegant nebo Classic. Sestavy si můžete vytvářet nebo upravovat pomocí Editoru sestav, který najdete v Nástrojích.

Tisknout na: Nastavení výchozí tiskárny pro modul KASA.

Počet kopií: Nastavení počtu kopií jedné účtenky při tisku.

Posun tisku zleva: Offset pro tisk. Posouvá sestavu posílanou na tiskárnu po vodorovné lince v jednotkách milimetrů. Kladné hodnoty doprava, záporné doleva.

 

Povolené sklady

Zde se nastavují sklady, které se zobrazí v seznamu zásob v KASE.