KASA Prodej

 

V modulu KASA je možné rychle vystavovat pokladní účtenky. Toto rozhraní je přizpůsobeno pro dotykové displeje.

 

Přidávání položek

 

 

Přidat položku: Přes toto tlačítko uživatel přidává položky ručně:

 

Rychlá volba: Do rychlé volby si uživatel může nadefinovat položky, které používá nejčastěji pro urychlení práce.

Zásoby: Tímto tlačítkem se přepneme do skladových zásob a můžeme přidávat položky na účtenku.

Služby: Tlačítko služby slouží pro přepnutí do ceníku, ze kterého přidáváme položky do účtenky.

 

Účtenka na KASE

 

 

 

Sleva: Vytvoří slevu na konkrétní položku. Klikneme v účtenece na položku, na kterou chceme slevu aplikovat. Na numerické klávesnici napíšeme slevu v procentech(číslo by se mělo objevit vedle ikonky čárového kódu hned pod tlačítkem SLEVA) a klikneme na tlačítko SLEVA. Sleva se objeví na položce mezi množstvím a cenou.

Množství: Upravuje množství dané položky na účtence. Klikneme na položku, kterou chceme upravovat. Klikneme na tlačítko množství (pod tlačítkem sleva by se měla objevit ikonka X ). Napíšeme na numerické klávesnici množství. Potvrdíme ENTERem.

Zaplatit:  Kliknutím na toto tlačítko přejdeme k zaplacení účtenky.

CZK(měna): Zde je možné nastavit měnu, ve které se účtenka bude vystavovat.

+/-: Upravuje množství dané položky o jedno nahoru nebo dolů.

Upravit: Tímto tlačítkem je možné podrobně upravit položku (Název, množství, sleva, sazba DPH, jednotka,...)

Smazat: Smaže danou jpoložku z účtenky.

Zavřít: Zavře podmenu pro úpravu položek.

 

Možnosti KASY

 

Menu pro kasu se vyvolá přes ikonu menu, kde tlačítko lupy otevře vyhledávání ve skladových položkách a druhé tlačítko vyvolá menu kasy.

 

 

Menu KASY

 

 

 

Tisk poslední účtenky: Vytiskne poslední účtenku, která byla na KASE vystavena.

Stornovat doklad: Strornuje buď otevřený doklad nebo doklad, jehož číslo zadáme.

Spustit editaci: Editační mód ve kterém můžeme uravit barvu dlaždic nebo si je přidat do rychlé volby.

Aktuální stav kasy: Stav hotovosti na KASE.

Vklady a výbery: Vyvolá okno pro vklady a výběry na KASE.

Odhlásit: Odhlásí aktuálního uživatele z KASY.

Ukončit kasu: Ukončí KASU (ProFact).