EET – Elektronická evidence tržeb

ProFact umožňuje plnou evidenci tržeb. Pro ktrou je třeba mít vygenerovaný elektronický certifikát s příponou *.p12. Jak na to se můžete podívat v našem videu.

 

Elektronická evidence tržeb, dále jen EET, slouží k odesílání uskutečněných hotovostních příjmů na finanční správu. Podle zákona je EET platné od 1.12.2017 pro první vlnu. Dále pak dle činnosti v  pozdějších termínech. Více o informací o EET najdete na stránkách finanční správy www.etrzby.cz

 

Aktivaci EET je nutné provést v  Nastavení – EET zakliknutím volby EET Aktivní

 

Princip EET

Jakmile vystavíte účtenku nebo fakturu hrazenou v  hotovosti, bude ProFact odesílat hlášení o této tržbě na finanční správu. Od finanční správy obdrží FIK kód ( Fiskální identifikační kód ), který musí být na takto vystavených dokladech uveden. Pokud pracujete ve zjednodušeném režimu nebo dojde k  chybě zahlášení tržby, může být doklad vydán pouze s  BKP kódem a hlášení se musí provést později a to:

 

Ve zjednodušeném režimu: do 5 dnů od vydání dokladu

V běžném režimu: nejpozději do 48 hodin od vydání dokladu

 

Údaje nutné k ETT

Pro správné vedení EET je nutné se v  první fázi zaregistrovat na finančním úřadu a obdržet autentizační údaje. Tuto registraci lze provést na stránkách daňového portálu finanční správy elektronicky. Bude Vám přidělen kód provozovny a obdržíte certifikát nutný k podpisu hlášených tržeb. Tyto údaje je nutné zadat v Profactu do Nastavení – EET. Dále je nutné mít v  Nastavení – Firma uvedeno správné DIČ.

 

Testovací režim

V  tomto režimu je také na finanční správu zasíláno hlášení o provedené tržbě, ale hlášení není na FS evidováno a vrátí ProFactu zprávu s  chybou. Pokud jde o chybu s  kódem 0, bylo hlášení v  pořádku zpracováno. Slouží pouze jako test, zda ProFact vs. Finanční správa správně komunikují.

 

Plně automatický režim

Pokud zvolíte tento režim, bude ProFact plně automaticky před tiskem nebo exportem dokladu do PDF odesílat hlášení. Pokud ProFact obdrží FIK, proběhne tisk nebo export do PDF. Pokud FIK z  důvodu chyby neobdrží, bude proveden tisk nebo export dokladu pouze s  BKP kódem a doklad bude označen v  seznamu dokladů jako nenahlášený. Hlášení se musí dle zvoleného režimu odeslat později.

 

Hlášení lze provést i manuálně a to na kartě dokladu kliknutím na výzvu Zaslat hlášení o tržbě.

 

POZOR: Při náhledu před tiskem nebo exportem nedojde k  odeslání hlášení! Hlášení se posílá automaticky pouze při přímém tisku nebo exportu z  hlavní nabídky.

 

Poloautomatický režim

Pokud zvolíte tento režim, nebude ProFact před tiskem nebo exportem dokladu do PDF odesílat hlášení. Pokud vystavíte doklad hrazený v  hotovosti, budete na kartě dokladu upozorněn, že je nutné doklad nahlásit. Kliknutím na odkaz : Zaslat hlášení o tržbě dojde k  odeslání hlášení. Poté je možné doklad vytisknout nebo exportovat.

 

Storna a opravy

Pokud dojde k  vrácení zboží a potřebujete účtenku nebo fakturu stornovat, stačí provést jednoduché storno dokladu a toto storno zahlásit z  výzvy na kartě dokladu. Z  důvodů daňových záležitostí je možné k  dokladu vystavit Opravný daňový doklad, který také zasílá hlášení o stornu nebo opravě dokladu, pro který je vystaven.

 

Zahlášené doklady nelze dále jinak upravovat. Můžete je pouze stornovat a vystavit doklad nový. Nahlášené STORNA dokladů nejdou již dále upravovat.

 

Provedené transakce najdete vždy na kartě dokladu na záložce EET. Pokud není záložka k  dispozici, nebylo ještě žádné hlášení provedeno nebo nejde o doklad s  povinností hlášení provést.

 

Peněžní deník

POZOR na dvojté nahlášení

ProFact umožňuje hlásti na EET i příjmové pokladní doklady. Příklad: Zákazník obdrží fakturu, která bude hrazena převodním příkazem. Po určité době se však rozhodne, že fakturu chce uhradit hotově. V tomto případě se tedy k faktuře vystaví Příjmový pokladní doklad (Vystavit k dokladu - Příjmový pokladní doklad). ProFact se překolpí do agendy peněžní deník, kde vznikne doklad vázaný na původní fakturu. Příjmové pokladní doklady se na EET musí hlásit ručně.