Pokladna – Peněžní deník

 

Peněžní deník slouží k  evidenci pohybů financí na pokladnách nebo bankovních účtech. ProFact umí vést libovolný počet pokladen pro různé měny, různé pohyby financí a různé účely. Z  každého pohybu na pokladně lze vytisknout Příjmový nebo Výdajový pokladní doklad. Pohyby na pokladně jsou automaticky tříděny do období. Toto období si můžete nastavit v  Nastavení – Peněžní deník výběrem období Týden, Měsíc, Čtvrtletí nebo Rok.

 

Pohyby můžete evidovat manuálně nebo přímo z  Přijatých nebo Vystavených dokladů automaticky. Z  Vystavených dokladů zaevidujete příjem na pokladnu tak, že zvolíte v  menu Vystavit k  dokladu – Příjmový pokladní doklad. Z  Přijatých dokladů pak výdej tak, že zvolíte z  menu Vystavit k  dokladu – Výdajový pokladní doklad. Pokladní doklady lze vystavit až poté, co je doklad zaplacen.

 

Kdykoliv si můžete vytisknout aktuální stav pokladny nebo stav pokladny za určité vybrané období kliknutím na Tisk a export  a výběrem Stavu pokladny.

 

Přes peněžní deník můžete hlásit tržby do EET u dokladů vytvořených převodním příkazem, které však následně byly uhrazeny hotově. K faktuře vystavíte příjmový pokladní doklad přes tlačítko Vystavit k dokladu - Příjmový pokladní doklad. Který pak v agendě Peněžní deník můžete nahlásit: