Hromadná změna hodnot v  tabulkách a seznamech

 

Pokud budete chtít změnit v  tabulce hromadně hodnotu u více záznamů, klikněte přímo v  tabulce pravým tlačítkem myši na sloupec s  hodnotou, kterou chcete měnit, a v  menu tabulky vyberte Zadat hromadně hodnotu, dále pak zda budete měnit všechny záznamy nebo jen vybrané ( pro výběr držte stisknutou klávesu CTRL nebo SHIFT a použijte levé tlačítko myši pro vybírání ). Budete vyzváni k  zadáni nové hodnoty. Po zadání nové hodnoty se projeví změny.

 

Pokud budete chtít hodnoty u záznamů matematicky změnit ( např. násobit nebo dělit libovolnou hodnotou ), použijte jednoduchý vzorec při výzvě k  zadání hodnoty a to tak, že před hodnotou, o kterou má být hodnota záznamů změněna, použijete matematické znaménko +, - , / nebo *. Například +10 nebo /2 apod.