Zakázky

 

Nastavení agendy zakázky

Používat masku pro číslo zakázky: Pokud bude tato volba zaškrtnuta, bude po založení zakázky automaticky vygenerováno další pořadové číslo zakázky. Formát čísla zakázky se dále definuje maskou pro číslo zakázky.

Maska pro číslo zakázky: Můžete si zvolit svůj vlastní formát číselné řady dokladu a to zadáním masky pro číslo dokladu. Maska se skládá z řetězce znaků „;#“ , zkratky pro rok „r“ nebo „rr“, měsíce „m“ a ostatního textu. Místo řetězce „;#“ bude pak vloženo automaticky nové číslo dokladu. Místo zkratky „r“ pak rok vystavení v  krátkém formátu nebo „rr“ ve dlouhém formátu. Zkratka „m“ je poté nahrazena číslem měsíce. Znaky vložené mezi „;“ a „#“ v  řetězci znaků určují formát pořadového čísla. Lze použít například pro nastavení pevné délky čísla dokladů. Např: číslo dokladu s maskou ;0000#mr bude při pořadovém čísle 1 vypadat takto: 00010120 a při pořadovém čísle 999 takto: 09990120.

Přednastavený způsob úhrady: Zde si můžete nastavit, s  jakou formou úhrady budou vytvářeny nové zakázky

Přednastavený způsob dodání: Zde si můžete nastavit, s  jakým způsobem dodání budou vytvářeny nové zakázky

Výstupní tisková sestava: Zde nastavíte vzhled výstupní tiskové sestavy pro zakázkové listy. Můžete si vybrat z  několika předvolených sestav a to kliknutím na tlačítko v  tomto políčku a vybráním sestavy ze složky Elegant nebo Classic. Sestavy si můžete vytvářet nebo upravovat pomocí Editoru sestav, který najdete v Nástrojích

Text nad seznamem položek: Zde můžete přednastavit text nad seznamem položek, který pak bude zobrazen na výstupní tiskové sestavě ve formě doplňkového textu nebo poznámky.

Text pod seznamem položek: Zde můžete přednastavit text pod seznamem položek, který pak bude zobrazen na výstupní tiskové sestavě ve formě doplňkového textu nebo poznámky.

Schéma do zakázkového listu: Umožňuje nahrát obrázek pro schémata do zakázek.