Vystavené doklady

 

Nastavení výstupních dokladů slouží ke správnému chování při vystavování dokladů a ke zjednodušení práce s  těmito doklady

Společná nastavení pro výstupní doklady

Níže popsané vlastnosti a funkce jsou společná pro všechny typy výstupních dokladů

 

Maska pro číslo dokladu: Můžete si zvolit svůj vlastní formát číselné řady dokladu a to zadáním masky pro číslo dokladu. Maska se skládá z řetězce znaků „;#“ , zkratky pro rok „r“ nebo „rr“, měsíce „m“ a ostatního textu. Místo řetězce „;#“ bude pak vloženo automaticky nové číslo dokladu. Místo zkratky „r“ pak rok vystavení v  krátkém formátu nebo „rr“ ve dlouhém formátu. Zkratka „m“ je poté nahrazena číslem měsíce. Znaky vložené mezi „;“ a „#“ v  řetězci znaků určují formát pořadového čísla. Lze použít například pro nastavení pevné délky čísla dokladů. Např: číslo dokladu s maskou ;0000#mr bude při pořadovém čísle 1 vypadat takto: 00010120 a při pořadovém čísle 999 takto: 09990120.

Číslovat automaticky: Pokud bude tato volba zaškrtnuta, bude po založení dokladu automaticky vygenerováno další pořadové číslo dokladu. Formát čísla dokladu se dále definuje maskou pro číslo dokladu.

Přednastavený KS: Zde si můžete předvolit konstantní symbol

Přednastavený způsob úhrady: Zde si můžete nastavit, s  jakou formou úhrady budou vytvářeny nové dokladu

Zaokrouhlování konečné částky: Nastavení preferovaného typu zaokrouhlení pro daný typ dokladu. Nezaokrouhlovat, Matematicky s výpočtem DPH (bezhotovostní platby) a Matematicky bez výpočtu DPH (hotovostní platby).

Přednastavený způsob dodání: Zde si můžete nastavit, s  jakým způsobem dodání budou vytvářeny nové dokladu

Tisková sestava: Zde nastavíte vzhled výstupní tiskové sestavy pro zakázkové listy. Můžete si vybrat z  několika předvolených sestav a to kliknutím na tlačítko v  tomto políčku a vybráním sestavy ze složky Elegant nebo Classic. Sestavy si můžete vytvářet nebo upravovat pomocí Editoru sestav, který najdete v Nástrojích.

Základní sazba DPH (Zálohové faktury): Zde nastavíte základní sazbu DPH pro Zálohovou fakturu.

Vytvářet zálohové faktury s dotazem na procentuální výši z konečné částky (Zálohové faktury): ProFact se při překlopení z jiného dokladu do Zálohové faktury zeptá na procentuální výši hrazené zálohy.

Číslo dokladu převzít ze zálohové faktury (DD k přijaté platbě): Při překlopení ze zálohové faktury do DD k přijaté platbě se převezme i číslo dokladu.

Text nad seznamem položek: Zde můžete přednastavit text nad seznamem položek, který pak bude zobrazen na výstupní tiskové sestavě ve formě doplňkového textu nebo poznámky.

Text pod seznamem položek: Zde můžete přednastavit text pod seznamem položek, který pak bude zobrazen na výstupní tiskové sestavě ve formě doplňkového textu nebo poznámky.

 

Maska

Výsledné číslo dokladu

;#rr

12020

;000#rr

0012020

F;#rr

F12020

Fr/;#/P

F20/1/P

INV;#0r

INV1020

 

Vysvětlivky: rr = dlouhý rok (2020), r = krátký rok (20), m = měsíc(01..12), ;# řetězec pro číslo dokladu