Uživatelé

 

Hlavní nastavení uživatelských přístupů do ProFactu. Pokud chcete zabránit cizím osobám aby se Vám do programu dostali, můžete si vstup do ProFactu zaheslovat. Můžete také vytvořit více uživatelů a každému přidělit různá práva. Standartně není v ProFactu vytvořen žádný uživatel, proto je nutné před aktivací zabezpečení vytvořit alespoň jednoho uživatele s administrátorským oprávněním. Po vytvoření uživatelských účtů je nutné aktivovat vstup do ProFactu v  Základním nastavení.