Uživatelé

 

Hlavní nastavení uživatelských přístupů do ProFactu. Pokud chcete zabránit cizím osobám aby se Vám do programu dostali, můžete si vstup do ProFactu zaheslovat. Můžete také vytvořit více uživatelů a každému přidělit různá práva. Standardně není v ProFactu vytvořen žádný uživatel, proto je nutné před aktivací zabezpečení vytvořit alespoň jednoho uživatele s administrátorským oprávněním. Po vytvoření uživatelských účtů je nutné aktivovat vstup do ProFactu v  Základním nastavení.

 

V případě odsouhlasení výzvy k zabezpečení programu spjatému se směrnicí GDPR se vytvoří buď uživatel admin s heslem 1234 a nebo uživatel profact s heslem 1234. Doporučujeme pak v této sekci Nastavení změnit alespoň heslo.

 

Pokud ProFact obsahuje více databází a každá databáze (v případě že je zaheslována) obsahuje stejného uživatele se stejným heslem, tak tento uživatel se přihlašuje pouze při spuštění ProFactu a při přepínání mezi databázemi nemusí přihášení zadávat znovu.