Údržba dat

 

Pro pohodlnou, bezproblémovou a stále rychlou práci s  daty doporučujeme pravidelně provádět údržbu dat ( doporučuje se alespoň jednou týdně ). V  případě problémů s  databází může také údržba dat pomoct. Údržbu dat provedete tak, že v  Nastavení – Správa dat kliknete na tlačítko Údržba dat.