Tisk a export výstupních sestav, etiket nebo formulářů

 

Všemi výstupními sestavami se myslí vše, co lze z  programu vytisknout. Každou výstupní sestavu lze také exportovat do formátů *.pdf,*.htm,*.jpg,*.bmp,*.wmf,*.xls,*.txt a *.rtf

 

Tisk sestavy

Vytištění sestavy provedete kliknutím na tlačítko s  funkcí tisku nebo na odkaz k  tomu určený (Tisk a export).  Před vytištěním se zobrazí náhled sestavy s  ovládací lištou pro práci s  náhledem. Zde jsou funkce jako pohyb po stránkách nebo zoom. Pro vytištění sestavy klikněte v  náhledu na odkaz Vytisknout. Náhled bude vytištěn. Pokud si přejete upravit výstupní tiskárnu nebo jiné zařízení, klikněte na odkaz s  názvem tiskárny.  Zobrazí se okno pro výběr tiskárny a nastavení vlastností tisku jako je počet kopii apod.

 

Rychlý tisk sestavy

Provedete kliknutím na ikonu (ikonka tiskárny) tisku v  hlavní liště programu.

 

Export sestavy

Export sestavy provedete kliknutím na tlačítko s  funkcí tisku nebo na odkaz k  tomu určený. Před exportem se zobrazí náhled sestavy s  ovládací lištou pro práci s náhledem. Zde jsou funkce jako pohyb po stránkách nebo zoom. Pro export sestavy klikněte v  náhledu na odkaz Exportovat nebo. Přímo kliknutím na typu exportu. Zobrazí se okno pro výběr exportovaného formátu a cesty k  uložení souboru.

 

Vše, co se zobrazí v  náhledu lze také exportovat.

 

Rychlý export sestavy do PDF

Provedete kliknutím na ikonu exportu do PDF v  hlavní liště programu.

 

Tisk a export vlastních sestav, etiket a formulářů

ProFact má standardně nastaveny tlačítka a odkazy pro tisk a export těch správných sestav podle toho, ve kterém modulu právě jste. Můžete však vytisknout libovolnou sestavu, aniž by záleželo, kde zrovna v  ProFactu jste. K tomu slouží funkce „Tiskové sestavy, přehledy a formuláře“ jejíž aktivaci provedete kliknutím na odkaz Nástroje.

 

Tato funkce je vhodná např. když používáte více šablon při tisku dokladů nebo pokud potřebujete vytisknout například poštovní formulář k  danému dokladu nebo etikety, obálku apod.