Sklad

 

Zde si můžete nastavit základní parametry chování skladu.

 

Maska čísla (příjemky,převodky,výdejky): Můžete si zvolit svůj vlastní formát číselné řady dokladu a to zadáním masky pro číslo dokladu. Maska se skládá z řetězce znaků „;#“ , zkratky pro rok „r“ nebo „rr“, měsíce „m“ a ostatního textu. Místo řetězce „;#“ bude pak vloženo automaticky nové číslo dokladu. Místo zkratky „r“ pak rok vystavení v  krátkém formátu nebo „rr“ ve dlouhém formátu. Zkratka „m“ je poté nahrazena číslem měsíce. Znaky vložené mezi „;“ a „#“ v  řetězci znaků určují formát pořadového čísla. Lze použít například pro nastavení pevné délky čísla dokladů. Např: číslo dokladu s maskou ;0000#mr bude při pořadovém čísle 1 vypadat takto: 00010113 a při pořadovém čísle 999 takto: 09990113.

Číslovat automaticky: Pokud bude tato volba zaškrtnuta, bude po založení dokladu automaticky vygenerováno další pořadové číslo dokladu. Formát čísla dokladu se dále definuje maskou pro číslo dokladu.

 

Povolit změnu skladové zásoby na skladové kartě: Tato možnost umožní přímou změnu množství na skladové kartě bez vytvoření dokladu. Pozor, tato změna nebude mít doklad a nepromítne se do přehledů, které čerpají z pohybů na dokladě (např. Aktuální stav skladu ke dni).

Zobrazit obrázek na skladové kartě zvlášť: volba pro uživatele s velkými monitory umožňuje zobrazit obrázek skladové karty v samostatném okénku a ne po záložkou.

Zakázat výdej ze skladu u položek, které nejsou na skladě: Pokud je zvolena tato volba, není možné vložit na doklad položku, které není na skladě

Nedovolit založit více položek se stejným kódem zboží: Zabraňuje evidovat ve skladu více položek se stejným kódem položky

Dotazovat se na množství při výdeji ze skladu: Pokud je zvolena tato volba, budete při každém vložení položky ze skladu tázáni na množství nebo upřesnění cenové hladiny

Měnit nákupní cenu na skladě při přijmu na sklad: Pokud je zaškrtnuta tato volba, bude se při každém příjmu na sklad v  Přijatých dokladech měnit nákupní cena položky. Dále zde můžete zvolit, zda se má zapisovat poslední nákupní cena nebo průměrná či průměrná FIFO (First In First Out/první dovnitř první ven).