Přijaté doklady

 

Maska pro číslo dokladu: Můžete si zvolit svůj vlastní formát číselné řady dokladu a to zadáním masky pro číslo dokladu. Maska se skládá z řetězce znaků „;#“ , zkratky pro rok „r“ nebo „rr“, měsíce „m“ a ostatního textu. Místo řetězce „;#“ bude pak vloženo automaticky nové číslo dokladu. Místo zkratky „r“ pak rok vystavení v  krátkém formátu nebo „rr“ ve dlouhém formátu. Zkratka „m“ je poté nahrazena číslem měsíce. Znaky vložené mezi „;“ a „#“ v  řetězci znaků určují formát pořadového čísla. Lze použít například pro nastavení pevné délky čísla dokladů. Např: číslo dokladu s maskou ;0000#mr bude při pořadovém čísle 1 vypadat takto: 00010120 a při pořadovém čísle 999 takto: 09990120.

Číslovat automaticky: Pokud bude tato volba zaškrtnuta, bude po založení dokladu automaticky vygenerováno další pořadové číslo dokladu. Formát čísla dokladu se dále definuje maskou pro číslo dokladu.

Ceny u položek na dokladě nevypočítávat automaticky: Koncové ceny na položkách nebudou vypočítány.