Přehledy

 

Slouží k  evidenci Vašich příjmů, výdajů, odpisů ze skladu, výdělcích, zisků, evidenci DPH na vstupu i výstupu apod. Přehledy najdete jak v  samostatné agendě tak i v  různých agendách jako je adresář firem, skladové hospodářství.

 

Zobrazení přehledu

Pro zobrazení přehledu stačí vybrat v  seznamu přehledů daný přehled a kliknout na něj. Daný přehled si můžete nechat zobrazit za libovolné období a to nastavením datumů. Pokud je v  přehledu pododkaz o grafu, můžete si také nechat zobrazit graf za dané období k  danému přehledu. Jakýkoliv přehled lze exportovat do různých formátů pomocí funkce exportu v  menu tabulky a může být následně upraven či vytištěn (např. formát Excelu). Všechny tyto přehledy slouží jako platné seznamy pro daňové poradce ke zpracování daňových přiznání apod.