Práce se skladem, naskladňování, vyskladňování, složené položky

 

Základem správné evidence skladových zásob v ProFactu je správné zakládání skladových karet, správné nasklaďnování a vyskladňování. ProFact umožňuje zobrazení stavu skladových karet i zpětně do historie. V tomto případě je však zapotřebí mít evidované všechny pohyby na sklad i z něj.

 

Krok 1: Vytvoření skladových zásob

Uvodní vytvoření skladu je možné dvěma způsoby:

 

1: Vytvoření skladových karet ve skladu s nulovým množstvím a následné naplnění přes přijatý doklad/ příjemku. V tomto případě se nejdříve vytvoří struktura skladu a poté se plní přes přijatý doklad(y) nebo příjemku (Přijemky neovlivňují nákupní ceny). Tato varianta je vhodější pro větší sklady. Kdy se pro přehlednost vystaví pro jednotlivé skladové kategorie vystaví jeden přijatý doklad.

 

2: Vytváření skladových karet i s naskladněním přímo přes přijatý doklad/příjemku. Tato varianta je doporučována pro menší sklady. V tomto případě dochází k vytváření skladových karet přímo z přijatého dokladu/příjemky. Pokud uživatel potřebuje skladové položky rozřazovat do kategorií, je třeba si je předem připravit ve skladu V tomto případě není možné přímo v dokladu vytvořit kategorii skladu.

 

Varianta 1: Vytvoření karet ve skladu a následné naskladnění

Přejdeme do agendy Skladové zásoby. Pokud uživatel potřebuje sklad rozčlenit na kategorie a podkategorie, tak v levé části okna programu je okno se strukturou skladu. Kategorie a podkategorie tvoříme:

 

 

Sklady: Záložka pro strom skladového hospodářství.

Kategorie eshopu: Záložka pro strom kategorií eshopu.

"+":  Vytvoří nový sklad

"L+": Vytvoří novou podkategorii pro označený sklad nebo podkategorii

"-": Smaže sklad nebo podkategorii – Smazání (pod)kategorie ve stromě nesmaže položky pod danou položkou stromu.

 

Pro vytvoření nového skladu či podkategorie slouží lišta nad stromem skladů a kategorií. Pro přejmenování jakéhokoliv skladu nebo kategorie stačí ve stromu kliknout na danou položku, tím se označí, a dále jedním kliknutím uvést položku do stavu editace, kdy jde přepsat její název. Po dokončení oprav názvu zmáčkněte klávesu ENTER. Tím se název uloží a všechny skladové položky pod starou kategorií se přemístí do nové kategorie. 

 

Skladové karty tvoříme přes tlačítka:

 

Nová karta: Vytvoří prázdnou kartu.

Nová varianta: Vytvoří variantu ke kartě, která je zrovna otevřená, což znamená, že se vytvoří kopie karty, kde si uživatel upraví pouze hodnoty které potřebuje. Zároveň se v záložce Varianty objeví tato nově vytvořená varianta. Např. vytvoříme triko velikosti S a k němu jako varianty, M,L,XL,... .

Další - kopírovat aktuální kartu: Vytvoří kopii aktuální karty, stejně jak v případě nové varianty, nedojde však k provázání přes záložku varianty.

 

Tvoření složených položek (komponent)/ nepovinné

ProFact umnžňuje vytvářet složené položky. Při jejich vyskladnění dojde k odečtení všech komponent, ze kterých je složená.

 

Naskladňování položek přes přijaté doklady/příjemky:

 

Přes tlačítko "+": V tomto případě dostáváme skladové položky na sklad buď přes kód položky či čárový kód (pokud není zobrazen: pravý klik myší do tabulky - volba sloupců - zaškrtnout Čárový kód). Jakmile začneme vpisovat kód položky nebo čárový kód, který je uveden u konkrétní skladové karty, začne nám našeptávač (musí být aktivní: Nastavení - Základní nastavení - Použít našeptávač ) našeptávat skladové položky. Skladové položky poznáme podle modrého čtverečku před názvem:

 

 

 

Přes tlačítko "•": Puntíkem otevřeme rychlý sklad, ze kterého vkládáme na přijatý doklad/příjemku položky, které chceme naskladnit. Pokud chceme aby se nás program ptal i na množství, nastavíme v Nastavení - Sklad - Dotazovat se na množství při výdeji ze skladu (platí i pro příjem).

 

 

 

Na tomto článku pracujeme

 

složené položky

obnovení stromu

mazání položek

cenové hladiny