Vzdálená podpora pro ProFact

 

Společně s  nainstalováním produktu ProFact 5 se nainstaluje také nástroj pro vzdálenou podporu pro tento produkt.  Tento nástroj slouží k  tomu, aby se naši technici v  případě problémů nebo pomoci mohli připojit přímo k  Vám na počítač a problém odstranili nebo Vám pomohli s  programem. Postup pro spuštění vzdálené podpory:

 

Spusťte nástroj pro vzdálenou podporu

Ve spuštěném nástroji opište Vaše ID (9/10-ti místný kód):

 

 

a zašlete nám ho na email  společně s  popisem závady nebo žádostí o ukázku:

http://exmind.cz/podpora.php?p=vzdalena-podpora

 

Nechte nástroj spuštěný a vyčkejte našeho připojení. Technik se k Vám připojí a pomůže Vám přímo u Vás na počítači.

Po ukončení podpory můžete nástroj uzavřít a do opětovného otevření tohoto nástroje se není možné do Vašeho PC připojit.