Popis základních ovládacích prvků

 

ProFact 2017 je z  důvodu ulehčení práce a jednodušší orientaci v  prostředí programu vybaven tzv. aktivními odkazy pro všechny funkce. Každý takovýto odkaz je popsán zkráceným názvem funkce např. Tisk a Export, který zobrazí náhled před tiskem nebo exportem nebo rozevře menu pro další výběr tiskového výstupu.

 

Hlavní menu

Aktivní odkaz poznáte podle toho, že po najetí ukazatelem myši na něj se takovýto odkaz podtrhne nebo změní barvu. Po kliknutí na něj se aktivuje funkce tohoto odkazu. Hlavní menu pro vstup do jednotlivých agend zobrazíte po najetí kurzoru myši na hlavní ikonu v horní části programu:

 

V tomto rozcestníku jsou agendy rozděleny do několika sekcí. Přístupné jsou všechny, jejich využití však zavisí na modulech aktivovaných v ProFactu. Pokud daný modul není aktivován, agenda funguje v režimu DEMO:

 

Objednávky:

Evidence přijatých a vydaných objednávek (ProFact, ProFact Komplet)

Zakázky: 

Evidence zakázek (Zakázky, ProFact Komplet)

Kancelář: 

Evidence přijatých a vydaných dokladů (Faktury, Účtenky, Dodací listy, Cenové nabídky, Zálohové Faktury), Peněžní deník pro přijaté a vydané pokladní doklady. Adresář firem pro evidenci kontaktů. Přehledy a statistiky pro souhrny v rámci celého programu. Banky pro evidenci přijatých plateb na pče (ProFact, ProFact Komplet)

Sklad: 

Ceníky pro evidenci neskladových položek (doprava, poštovné,...) nebo definici cenových hladin pro skladové zásoby. Skladové zásoby pro evidenci množství položek na skladě a pro evidenci kategoriií a položek na eshopu. Příjem a výdej pro evidenci příjemek a výdejek na sklad (interní doklady pro příjem a výdej) (Skladové hospodářství, ProFact Komplet)

KASA prodej pro rychlé vytváření jedoduchých pokladních účtenek. (KASA, ProFact Komplet)

Inventura pro skladové zásoby.

Eshop:

Napojení na eshopy. Možnost napojení na platformy: EshopRychle, ShopTet, FastCentrik, OpenCart, MoneyS3, Prestashop a Shop5. Pro podrobnější informace kontaktujte naší technickou podporu.

 

 

Nástroje

 

 

Tiskové sestavy,přehledy a formuláře:

zobrazí okno pro definici a rychlý tisk definovaných šablon, etiket a formulářů

Kurzy měn:

nástroj pro přehled a aktualizaci kurzů měn.

Šablony emailů a textů:

editor textů na doklady a emailových šablon

Elektronické podání:

nástroj pro kontrolní hlášení

EET:

nástroj pro zahlášení EET a zahlášení vlastního EET

Eshop:

stahování objednávek a nahrávání položek na eshop

Editor tiskových sestav:

otevře nástroj pro editaci nebo tvorbu sestav

Editor formulářů:

otevře nástroj pro práci s formuláři

Editor přehledů:

otevře nástroj pro práci s přehledy

Napsat rychlý email:

otevře okno pro rychlé odeslání emailu z  prostředí ProFactu

Zaslat SMS zprávu:

otevře okno pro rychlé odeslání SMS z  prostředí ProFactu

Importovat data:

otevře nástroj pro XML import dat do ProFactu

Exportovat data:

nástroj pro export dat (Pohoda, Money S3, Duel,PPL, Česká Pošta, GEIS,... )

Zálohovat data:

provede zálohu dat (pouze aktuální firmy) ve formátu: jménofirmy_datum_čas.BAK

Obnovit data ze zálohy:

provede obnovu dat z  dříve zhotovené zálohy dat

Nástroje pro práci s daty:

nástroje pro manipulaci s daty (Pouze pro zkušené uživatele nebo technickou podporu!!)

Vzdálená podpora:

spustí nástroj pro vzdálenou podporu

 

Pro pohyb mezi jednotlivými kartami záznamů slouží buď jednotlivé seznamy nebo lišta pro posun mezi záznamy viz. obr. níže. Lištu lze libovolně přesouvat.

 

 

Klávesové zkratky: 

ALT + šipka vpravo 

= další záznam

 

ALT + šipka vlevo

= předchozí záznam

 

ALT + HOME

= první záznam

 

ALT + END 

= poslední záznam

 

Pro práci se záznamy slouží také menu tabulky, které aktivujete pravým tlačítkem myši nad každou tabulkou.

 

 

Tisk aktuální tabulky:

vytiskne aktuální tabulku

Import a Export:

importuje nebo exportuje data DO nebo Z  aktuální tabulky

Zadat hromadně hodnotu:

dovolí hromadně zapsat zvolenou hodnotu do vybraných záznamů ve vybraném sloupci

Vzhled tabulky:

změní styl a barvu písma v  aktivním sloupci. Možnost změnit zarovnání textu ve sloupci. Možnost změnit název sloupce

Volba sloupců: 

schová nebo zobrazí vybrané sloupce v  aktivní tabulce. Tato změna nemá vliv na tiskový výstup.

Rolovat po:

nastaví po kolika řádcích má skočit kurzor při otáčení kolečka myši

Zobrazit Filtr:

zobrazí/schová v  záhlaví tabulky ikony (trychtýřek) pro filtrování tabulky

Hledat:

aktivuje vyhledávání pro danou tabulku v daném sloupci

Nahradit:

umožní hromadně nalézt zadanou hodnotu a nahradit za novou

Napsat email:

slouží k otevření mailového klienta pro odeslání na danou adresu,  funguje pouze v agendě Adresář firem

Posunout položku nahoru:

posune položku o řádek výše (funguje i zkratka Alt + šipka nahoru)

Posunout položku dolů:

posune položku o řádek níže (funguje i zkratka Alt + šipka dolů)

Součet:

zobrazí součet v daném sloupci, pokud jde o číselnou hodnotu (vyvolání kontextového menu musí být provedeno pravým tlačítkem myši právě na požadovaném sloupci)