Objednávky

 

Přijaté objednávky

Maska pro číslo objednávky: Můžete si zvolit svůj vlastní formát číselné řady dokladu a to zadáním masky pro číslo dokladu. Maska se skládá z řetězce znaků „;#“ , zkratky pro rok „r“ nebo „rr“, měsíce „m“ a ostatního textu. Místo řetězce „;#“ bude pak vloženo automaticky nové číslo dokladu. Místo zkratky „r“ pak rok vystavení v  krátkém formátu nebo „rr“ ve dlouhém formátu. Zkratka „m“ je poté nahrazena číslem měsíce. Znaky vložené mezi „;“ a „#“ v  řetězci znaků určují formát pořadového čísla. Lze použít například pro nastavení pevné délky čísla dokladů. Např: číslo dokladu s maskou ;0000#mr bude při pořadovém čísle 1 vypadat takto: 00010120 a při pořadovém čísle 999 takto: 09990120.

Číslovat automaticky: Pokud bude tato volba zaškrtnuta, bude po založení objednávky automaticky vygenerováno další pořadové číslo objednávky. Formát čísla objednávky se dále definuje maskou pro číslo objednávky.

Přednastavený způsob úhrady: Zde si můžete nastavit, s  jakou formou úhrady budou vytvářeny nové objednávky

Přednastavený způsob dodání: Zde si můžete nastavit, s  jakým způsobem dodání budou vytvářeny nové objednávky

Tisková sestava: Zde nastavíte vzhled výstupní tiskové sestavy pro přijaté objednávky. Můžete si vybrat z  několika předvolených sestav a to kliknutím na tlačítko v  tomto políčku a vybráním sestavy ze složky Elegant nebo Classic. Sestavy si můžete vytvářet nebo upravovat pomocí Editoru sestav, který najdete v  Nástrojích.

Synchronizovat položky objednávky se skladem při importu objednávek z XML: Synchronizuje skladové zásoby na základě interního čísla skladových karet.

Při vytváření vystaveného dokladu nastavit jako VS číslo objednávky: Při překlopení do vystavených dokladů si převezme číslo objednávky generované ProFactem a použije ho jako Variabilní symbol.

 

Vystavené objednávky

Maska pro číslo objednávky: Můžete si zvolit svůj vlastní formát číselné řady dokladu a to zadáním masky pro číslo dokladu. Maska se skládá z řetězce znaků „;#“ , zkratky pro rok „r“ nebo „rr“, měsíce „m“ a ostatního textu. Místo řetězce „;#“ bude pak vloženo automaticky nové číslo dokladu. Místo zkratky „r“ pak rok vystavení v  krátkém formátu nebo „rr“ ve dlouhém formátu. Zkratka „m“ je poté nahrazena číslem měsíce. Znaky vložené mezi „;“ a „#“ v  řetězci znaků určují formát pořadového čísla. Lze použít například pro nastavení pevné délky čísla dokladů. Např: číslo dokladu s maskou ;0000#mr bude při pořadovém čísle 1 vypadat takto: 00010120 a při pořadovém čísle 999 takto: 09990120.

Číslovat automaticky: Pokud bude tato volba zaškrtnuta, bude po založení objednávky automaticky vygenerováno další pořadové číslo objednávky. Formát čísla objednávky se dále definuje maskou pro číslo objednávky.

Tisková sestava: Zde nastavíte vzhled výstupní tiskové sestavy pro vystavené objednávky. Můžete si vybrat z  několika předvolených sestav a to kliknutím na tlačítko v  tomto políčku a vybráním sestavy ze složky Elegant nebo Classic. Sestavy si můžete vytvářet nebo upravovat pomocí Editoru sestav, který najdete v Nástrojích.

Text nad seznamem položek: Zde můžete přednastavit text nad seznamem položek, který pak bude zobrazen na výstupní tiskové sestavě ve formě doplňkového textu nebo poznámky.

Text pod seznamem položek: Zde můžete přednastavit text pod seznamem položek, který pak bude zobrazen na výstupní tiskové sestavě ve formě doplňkového textu nebo poznámky.