Objednávky – Přijaté objednávky

 

Toto je základní modul pro evidenci a další zpracování všech přijatých objednávek.

 

Zaevidování nové příchozí objednávky

Novou objednávku založíte kliknutím na odkaz „Nová objednávka"

Po založení nové objednávky  je nutné zadat všechny potřebné údaje.

Číslo objednávky: Pokud není číslo objednávky generováno maskou automaticky, napište číslo objednávky.

Datum přijetí: Datum zaevidování objednávky. Je generován automaticky, lze ho však kdykoliv změnit.

Termín dodání: Datum, kdy by měly být položky na objednávce dodány

Datum dodání: Datum dodání položek

ČZ: Číslo zakázky, která byla z  této objednávky založena

Forma úhrady: Vyberte způsob úhrady. Automaticky je při založení nové objednávky převzata hodnota z  nastavení. Pokud přijde objednávka z  e-Shopu, bude způsob úhrady vyplněn automaticky z  této objednávky.

Měna: Měna objednávky. Automaticky je  nastavena na základní měnu nebo podle měny e-Shopu, pokud přijde objednávka z  e-Shopu.

Kurz: Zde se automaticky vyplní  aktuální kurz podle vybrané měny. Tento kurz lze ručně přepsat a je důležitý při přepočítávání ceny do aktuální měny během vkládání položek na objednávku. Cena se přepočítává automaticky, jen pokud je zaškrtnuta v „Nastavení“ volba „Přepočítávat cenu podle aktuálního kurzu“

Stav objednávky: Informace o stavu objednávky. Pro založení nové objednávky je stav „Přijata“.

Způsob dodání: Vyberte způsob dodání. Automaticky je při založení nové objednávky převzata hodnota z  nastavení. Pokud přijde objednávka z  e-Shopu, bude způsob dodání vyplněn automaticky z  této objednávky.

Číslo obj. (e-shop): Pokud přijde objednávka z  e-Shopu, bude zde evidováno číslo objednávky na e-Shopu.

Uživatel: Pokud objednávku založí uživatel eShopu, bude zde název uživatele, který objednávku založil.

Eshop stav: Stav objednávky z eshopu

Info pro uživatele: Jelikož e-Shop eviduje historii objednávek pro uživatele e-Shopu. Můžete mu touto informací sdělit cokoliv k  aktuálnímu stavu objednávky při aktualizaci stavu objednávky na e-Shopu viz níže.

 

Záložka Poznámky k objednávce

Interní poznámky k  objednávce pro Vaši potřebu.

 

Záložka Vystavené doklady

Seznam dokladů, které byly již k dané objednávce vystaveny

 

Záložka Dokumenty

Slouží k  založení dokumentů vztahujících se k  objednávce.

 

Vytvoření dokladu k  aktuální objednávce

K objednávce lze automaticky vytvořit vystavený doklad a to zálohová faktura, faktura, účtenka nebo dodací list. Tento doklad je automaticky založen ve Fakturaci – Vystavené doklady podle údajů na objednávce. Pokud již byl k  objednávce doklad vystaven, bude při použití této funkce na tento fakt upozorněn. Takto vystavené doklady si hlídají kolik položek již bylo dodáno apod. Jakmile budou všechny položky dodány, může se objednávka označit za dodanou. Doklad vytvoříte kliknutím v menu agendy na odkaz Vystavit k  objednávce.

 

Vytvoření objednávky pro dodavatele

Tato funkce vytvoří objednávku pro dodavatele podle položek na přijaté objednávce. Pokud objednávka obsahuje položky od různých dodavatelů, budou automaticky vytvořeny objednávky pro každého dodavatele s  patřičnými položkami. Doklad vytvoříte kliknutím v  menu agendy na odkaz Vystavit k  objednávce.

 

Ověření dostupnosti položek na skladě

Při vkládání položek na objednávku ze skladu nebo automatickým zpracování objednávky z  e-Shopu, jste okamžitě informováni o dostupnosti těchto položek na skladě.  Dostupnost položek lze ověřit kdykoliv manuálně kliknutím na odkaz „Ověřit dostupnost položek na skladě“ pod odkazem „Další“ v  hlavním menu objednávek.