O produktu

 

Zde jsou zobrazeny všechny informace o době trvání licence, o produktu včetně verze a ID produktu, které je nutné k vygenerování Aktivačního klíče. Zde také vkládáte Aktivační klíče a tím aktivujete produkt nebo jeho součást.

 

Zákaznické číslo můžete potřebovat při komunikaci s technickou podporou nebo s obchodním oddělením firmy eXmind s.r.o..