Našeptávač

 

Tato funkce Vám umožní rychleji a snadněji vyplňovat hodnoty v  seznamech. Funkci lze nastavit nebo kdykoliv vypnout v Nastavení – Základní nastavení.

 

 

Zobrazovat skladové položky: Našeptávač bude zobrazovat položky ze skladu.

Zobrazovat ceníkové položky: Našeptávač bude zobrazovat položky z ceníku.

Zobrazovat položky historie: Našeptávač bude zobrazovat položky z historie.

Při výběru z historie převzít i ceny: Našeptávač bude při výběru položky z historei brát poslední cenu.

 

Použití funkce je následující:

Při psaní se zobrazí předvolená nabídka. Pokud chcete vybrat z  nabídky, zmačkněte šipku dolů a tím se dostanete do seznamu. Klávesou ENTER v  seznamu potvrdíte výběr. Odejít ze seznamu můžete kdykoliv klávesou ESC.

 

Pokud jde o skladovou položku, ať už v  přijatých nebo vystavených dokladech, budou se přednostně zobrazovat volby načtené ze skladu. V  ostatních případech se budou zobrazovat volby z  historie.