Seznam klávesových zkratek

 

Úvodní obrazovka

Shift+Ctrl+F: Založení nové vystavené faktury.

Ctrl+Z: Založení nové vystavené zálohové faktury.

Shift+Ctrl+V: Založení nové vystavené výzvy k platbě.

Ctrl+U: Založení nové vystavené účtenky.

Shift+Ctrl+C: Založení nové vystavené cenové nabídky.

 

Ctrl+Alt+F: Založení nové přijaté faktury.

Ctrl+Alt+Z: Založení nové přijaté zálohové faktury.

Ctrl+Alt+V: Založení nové přijaté výzvy k platbě.

Ctrl+Alt+U: Založení nové přijaté účtenky.

 

Ctrl+O: Založení nové přijaté objednávky.

Shift+Ctrl+Z: Založení nové zakázky.

Ctrl+P: Založení nové příjemky na sklad.

 

V položkách dokladů

Alt+šipka nahoru: Posune položku o řádek výše.

Alt+šipka dolů: Posune položku o řádek níže.

 

Ve dokladu (vystaveném, přijatém, zakázce a objednávkách)

Alt+šipka vpravo: Skok na další doklad.

Alt+šipka vlevo: Skok na předchozí doklad.

Alt+End: Skok na poslední doklad.

Alt+Home: Skok na první doklad.

 

V přijatých objednávkách

Shift+Ctrl+F: Vytvoření vystavené faktury z přijaté objednávky.

Shift+Ctrl+Z: Vytvoření vystavené zálohové faktury z přijaté objednávky.

Shift+Ctrl+V: Vytvoření vystavené výzvy k platbě z přijaté objednávky.

Shift+Ctrl+D: Vytvoření vystaveného dodacího listu z přijaté objednávky.

Shift+Ctrl+U: Vytvoření vystavené účtenky z přijaté objednávky.

Shift+Ctrl+O: Vytvoření vystavené objednávky pro dodavatele z přijaté objednávky.

Ctrl+Z: Vytvoření zakázky z přijaté objednávky.