Tvorba inventury v ProFactu

 

ProFact umožňuje provést inventuru v rámci celého skladu, jednostlivých kategoriií či jednotlivých položek.

Nová inventura se vytvoří za pomoci tlačítka "Nová inventura" v pravé horní části programu. Dále si uživatel může zvolit datum inventury a její typ.

Dále je třeba vložit položky:

 

 

Přidání z rychlého skladu (ikona puntíku): Tímto způsobem přidáváme položky z rychlého skladu stejně jako do vystavených nebo přijatých dokladů

Přidání skladové (pod)kategorie (ikona + se stromem): Pomocí této ikony lze do inventury načíst všechny položky z dané kategorie či podkategorie.

Přidání podle čárového kódu: Pomocí tohoto tlačítka načítáme skladové položky pomocí čtečky čárových kódů. (Položky ve skladě musí mít ČK vyplněn)

Odebrání položky/položek: Tlačítko "-" slouží k odstranění položek z inventury.

Pouze k vyrovnání: Tato volba zobrazí pouze položky, které jsou k vyrovnání (Inventární zásoba se liší od aktuální uvedené v ProFactu)

 

Položky vkládáme do seznamu za pomocí voleb uvedených výše a následně vepisujeme Inventární množství. ProFact spočítá rozdíl a uvede přebytek nebo manko:

 

 

Pro vyrovnání skladu - nastavení množtví u skladových karet podle výsledku inventury použijeme tlačítka Vyrovnat vybrané (pouze označené položky) a nebo Vyrovnat vše pro celý aktuální seznam. Tlačítko zrušit vyrovnání Zruší provedené vyrovnání u aktuálně označených položek: