GDPR - Ochrana osobních údajů

 

V rámci nadcházejících změn v zásadách ochrany osobních údajů podle nového nařízení EU č. 679/2016, které má vejít v platnost koncem května roku 2018, přichází mnoho dotazů. Nicméně ochrana soukromí osobních údajů tady již dávno je. Jen ho nové nařízení zpřísňuje. I tak se GDPR stává strašákem mnoha subjektů, které s osobními údaji nakládá.

 

Jakým způsobem a v jakém rozsahu se Vás GDPR týká najdete zde.

 

V podstatě jde o to, že pokud potřebujete s osobními údaji nakládat, je zapotřebí nejdřív získat souhlas o tom, že můžete osobní údaje zpracovávat. Tyto údaje pak musíte bezpečně evidovat a znemožnit jejich zneužití třetími stranami například při ztrátě hardwaru apod.

 

Také musíte být na vyžádání schopen sdělit, jaké osobní údaje zpracováváte a jak s nimi zacházíte. Na vyžádání by jste měli osobní údaje z evidence vyřadit.

 

Toto je pouze velice hrubý popis GDPR. Podrobnější informace naleznete v samotném nařízení. V první řadě je zapotřebí zavést několik interních firemních směrnic a zásad, které stanoví, jaké osobní údaje se budou zpracovávat, jak se s údaji nakládá, zabezpečit jejich možné zneužití. Po technické stránce se zabezpečením dat vám pomůže ProFact. Stejně tak s evidencí souhlasů, rychlému přístupu k osobním údajům a generováním žádostí o souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

 

S čím vám ProFact pomůže

Eviduje souhlasy v adresáři firem včetně data pořízení, formy pořízení a data platnosti

Umožňuje zadávat souhlasy hromadně

Během vteřiny jste schopni subjektu předat, jaké údaje o něm shromažďujete ( tisk, pdf ) a to i hromadně

Generování Souhlasu ze zpracováním osobních údajů ( tisk, pdf ) a to i hromadně

Generování Souhlasu ze zasíláním obchodních sdělení ( tisk, pdf ) a to i hromadně

Zaslání žádosti o Souhlas se zpracováním osobních údajů emailem včetně jejich sběru a to i hromadně

Přehledy o aktivních souhlasech

ProFact vás upozorní pokud nemáte od subjektu souhlas se zasíláním obchodních sdělení nebo ze zpracováním osobních údajů. Tím přejdete mnoha nepříjemnostem.

Pokud nemáte zaheslovaný počítač, zabezpečí vám program vstup do ProFactu přihlášením

ProFact má data v databázích šifrována a jsou tudíž zabezpečená

ProFact vám pomůže s efektivním elektronickým sběrem souhlasů ze zpracováním osobních údajů a jinými

Pomocné GDPR nástroje najdete již ve verzi zdarma

Další pomocné nástroje připravujeme a pokud máte dobrý nápad na zeefektivnění práce s GDPR, rádi si ho vyslechneme