Získávání a evidence souhlasů

Evidence souhlasů

 

V rámci ProFactu je možné si u subjektů vedených v agendě Adresář firem evidovat, zda-li jsme získali souhlas ke zpracování osobních údajů.

ProFact eviduje kdy byl souhlas pořízen, jakou má platnost a jakou formou byl získán. Tento přehled je k dispozici v Adresáři firem pod záložkou GDPR:

 

 

Pod tlačítkem GDPR v horní části okna můžeme najít další funkce týkající se GDPR v ProFactu:

 

 

Hromadné zadání získání souhlasu: Slouží k hromadnému zadání souhlasu pro subjekty označené (Ctrl+levé tlačítko myši, Shift + levé tlačítko myši, kliknutím a táhnutím levým tlačítkem myši,... ) v seznamu subjeků evidovaných v adresáři:

 

 

 

Import získaných souhlasů z XML: Slouží k importu XML souboru, vytvořenému automatickým systémem pro sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů. (Více v kapitole Automatický sběr souhlasů)

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vygeneruje PDF/ vytiskne /odešle mail se souhlasem ke zpracování osobních údajů. V případě odesílání mailem je třeba mít nastaven skript pro sběr dat na vlastním hostingu nebo na hostingu eXmind  (Více v kapitole Automatický sběr souhlasů).

Výpis shromažďovaných údajů: Export shromažďovaných údajů k danému subjektu.

Tisk seznamu subjektů se souhlasy: Vyexportuje seznam subjektů, které mají platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Tisk seznamu subjektů bez souhlasů: Vyexportuje seznam subjektů, které nemají souhlas se zpracováním osobních údajů a nebo je souhlas po termínu platnosti.

 

Získávání souhlasů

 

Souhlasy se zpracováním osobních údajů je možné v ProFactu získat formou PDF dokumentu, vytištěného dokumentu popřípadě emailem.

Při ukládání kontaktu do adresáře firem z kterékoliv agendy ProFact umožní přes zaškrtávací políčko rovnou přiřadit souhlas se ZOU k danému kontaktu.

 

 

Souhlas se zpracováním je možné vložit i na Fakturu v sekci texty na dokladě. V editoru šablon si vytvoříme novou šablonu v sekci Texty přes tlačítko "+":

 

 

A zde si otevřeme složku s šablonami, zvolíme Souhlas_ZOU_na_fakturu.rtf a poté uložíme: