Nastavení GDPR

 

Zde je možné nastavit chování programu v rámci vyhlášky GDPR.

 

Získávat souhlas již při zakládání adres v agendách: Tato volba nastavuje to, zda-li se ProFact při ukládání adresy přímo z dokladu dotazuje na obdržení souhlasu se Zpracováním osobních údajů (ZOU).

Sestava pro získání souhlasu se ZOU: Tisková sestava pro tisk nebo PDF souhlasu se ZOU.

Sestava pro výpis OÚ: Tisková sestava pro tisk nebo PDF seznamu osobních údajů pro daný subjekt.

RTF pro získání souhlasu se ZOU emailem: Šablona pro emaily exportované z ProFactu obsahující souhlas se ZOU. Je možná editace přes tlačítko Editovat.

RTF pro Výpis OÚ emailem: Šablona pro emaily exportované z ProFactu obsahující seznam evidovaných OÚ pro daný subjekt. Je možná editace přes tlačítko Editovat.

Použít API službu eXmind pro automatický sběr souhlasů GDPR: Systém pro automatický sběr souhlasů formou emailu. Více v sekci Automatický sběr souhlasů.