Nastavení exportu PDF

 

Zde si můžete nastavit parametry exportu dokladů a všech sestav do formátu PDF. Můžete zde zvolit jak komprimaci, tak kvalitu exportovaných obrázků apod. Přednastavené nastavení je však optimální.

 

Export do ekonomického systému pohoda

 

Podle zpětné vyzby různých účetních firem se mohou požadavky na export dat do účetního systému Pohoda lišit. Zde si můžete nastavit jestli se účtenky exportují do agendy Pokladna a nebo jestli součástí exportu mají být i stornované doklady.

 

Export do PDF

 

Otevřít po vytvoření: Po exportu soubor PDF otevře výchozí prohlížeč PDF.

Podepisovat PDF: Zde si můžete nastavit elektronický podpis a jeho umístění na dokumentu.

Zaheslovat: Možnost zaheslovat PDF soubory exportované z ProFactu.

Ukládat automaticky do složky: Cesta kam se budou exportované PDF soubory ukládat.