EET (Elektronická Evidente Tržeb)

 

ProFact umožňuje plnou evidenci tržeb. Pro ktrou je třeba mít vygenerovaný elektronický certifikát s příponou *.p12. Jak na to se můžete podívat v našem videu.

 

Aktivovat EET: Spustí funkci EET v ProFactu.

Testovací režim: Slouží pro otestování komunikace s Ministerstvem Financí ČR. V případě úspěšného spojení nedojde k nahlášení dokladu, ale vygeneruje se PKP kód na doklad a v záložce EET se objeví hlášení o úspěšném nahlášení v testovacím režimu.

Evidence ve zjednodušeném režimu: Toto zatržítko je pro uživatele, kteří mají vyjednanou vyjímku a tržby mohou namísto do 48 hodin hlásit do 5 dní.

Plně automatický režim: Ovlivňuje tři ikony (viz níže) pro rychlý tisk, rychlý export do PDF a rychlý mail. Po kliknutí na jednu z těchto tří ikon dojde k okamžitému nahlášení bez upozornění.

Poloautomatický režim: Ovlivňuje tři ikony (viz níže) pro rychlý tisk, rychlý export do PDF a rychlý mail. Po kliknutí na jednu z těchto tří ikon nedojde k nahlášení EET tudíž doklad nebude obsahovat údaje vázané k EET. Nahlášení v tomto režimu probíhá přes Tisk a export - Aktuálního dokladu.

 

ikony pro rychlé odeslání

 

Ukládat hlášenky: Tato volba umožňuje ukládat hlášenky EET na disk ve formátu XML.

 

Kód provozovny: Generuje se na daňovém portálu, většinou 2-3 místné číslo.

Název pokladny: Pojmenování pokladny, na které ProFact funguje. Nesmí obsahovat diakritiku.

Certifikát: Přes tlačítko Zvolit certifikát nahráváme do ProFactu bezpečnostní certifikát s příponou *.p12 vygenerovaný na daňovém portálu.