Agenda Banka

 

Tato agenda slouží k párování výpisů z banky. Nejprve zvolíme v levé části se kterým účtem chceme párovat platby. Za pomocí tlačítka Importovat pohyby navedeme soubor výpisu z účtu pro danou banku.

 

Pohyby z internetového bankovnictví Importujete přes tlačítko Importovat pohyby. Průvodce Vám nabídne soubory, které by měla daná banka v internetovém bankovnictví poskytnout. Tlačítko Spárovat platby provede kaci pro skupinu označených dokladů. Tzn., pokud je doklad nalezen, tak jej spáruje a pokud není, tak ho nabídne k dohledání.

 

Přes tlačítko Filtr, je možné vyfiltrovat v seznamu aktuálně zobrazované doklady: