Automatizace úloh (BETA)

 

ProFact ve své aktuální verzi umožňuje automatizovat některé úlohy na základě různých podnětů. Automatizaci nastavíme v Nastavení - Automatizace úloh - Nová úloha:

 

 

Kdy:

Po změně hodnoty: Při změně hodnoty v konkrétní agende a k ní závislmému políčku.

V pravidelném intervalu: Zde lze nastavit interval 1,10,20,30 minut a 1 a 2 hodiny.

Po uložení záznamu: V případě že se záznam uloží přes tlačítko uložit a nebo po stisknutí tlačítka Enter.

 

Akce:

Odeslat SMS: Odešle SMS zprávu podle šablony níže na tel. číslo podle přednastaveného políčka. Je třeba mít nastaveno API SMS služby

Exportovat: Exportuje doklad.

Importovat: Importuje podle nastavení níže.

Vytisknout: Odešle na tiskárnu.

Odeslat email: Odešle email.