Aktualizace ProFactu

 

Po zakoupení ProFactu máte k dispozici všechny aktualizace pro tuto verzi, které pravidelně vycházejí. Jakmile ProFact zjistí, že jsou k  dispozici nové aktualizace, bude Vás o tom informovat v hlavním okně agend. Po kliknutí na odkaz pro aktualizaci se stáhnout aktualizace a po zavření programu budou automaticky nainstalovány.

 

Upozornění: U ProFactu 2019 (verze 5.1.2.927) a starší si ProFact sám na aktualizaci neuporozní z důvodu aktualizace bezpečnostních certifikátů. Pro aktualizaci programu na verzi nejnovější (z důvodu nových funkcí, oprav chyb a úprav v rámci legislativy) kontaktujte naši podporu: podpora@exmind.cz.