Adresář firem

 

Tento modul slouží k  evidenci všech dodavatelských a odběratelských firem, kontaktů apod. Kontakty můžete vkládat přímo v  tomto modulu nebo až po výzvě ve Vystavených dokladech nebo Přijatých dokladech.

 

Při zapisování kontaktu musíte dbát na to, aby byla správně zvolena volba, o jaký typ kontaktu jde. Zda jde o odběratele nebo dodavatele. Na této volbě je závislý seznam kontaktů během výběru kontaktu ve fakturaci. Typ adresáta zvolíte po kliknutí na dané zaškrtávací políčko. Oba typy můžete libovolně kombinovat.

 

Adresy lze také zadávat automaticky podle IČ subjektu. Stačí založit nový kontakt a v políčku pro IČ zapsat IČ subjektu. Poté klávesou ENTER nebo kliknutím na tlačítko se doplní ostatní údaje přímo z registru MFČR. Pro použití této funkce je nutné být připojen k internetu.

 

Pro snadnější vyhledávání kontaktů je ve spodní části seznam rozdělen na typ kontaktu a počáteční písmeno kontaktu. Kliknutím na danou volbu se seznam kontaktů filtruje dle vybrané podmínky (např. jen kontakty začínající písmenem K  nebo jen odběratelé apod.).

 

Kromě hlavních údajů na kartě kontaktu můžete také zadat pravidla pro daný subjekt a to splatnost , slevu v %, a cenovou skupinu do které daný odběratel spadá.  Tyto pravidla se pak projevují při vystavování dokladů pro tento subjekt.

 

Dále jsou zde variabilní políčka pro vložení jakéhokoliv údaje Info 1 až Info 5. Tyto políčka lze nastavit viz. Nastavení.

Ke každému kontaktu si můžete také nahrát logo nebo ho stáhnout online ze serveru LOGOBOX.CZ.

 

Na kartě dokladu najdete také aktivní tlačítka pro vyhledání adresy na internetu, pro napsání emailu a pro přechod na www stránky kontaktu.

Každý kontakt může mít také několik dodacích adres, ty můžete přidávat v  záložce Dodací adresy.