eXmind na Facebooku eXmind na Twitteru eXmind na DeviantArt eXmind na Google Plus eXmind na YouTube

PROFACT 4.0 SKLAD

Fakturace vydaná i přijatá. Skladové hodpodářství. Objednávky. Peněžní deník. Adresář firem. Ceník. Poštovní formuláře ...

Cena bez DPH: 1290,- Kč
Cena je za jednu licenci a není časově omezená

V ceně jsou zahrnuty veškeré aktualizace pro danou řadu produktů a technická podpora
Fakturace zdarma. Faktury. Dodací listy. Export do PDF. Přehledy. Adresář firem.
Fakturace vydaná a přijatá. Objednávky. Adresář firem. Přehledy.
Fakturace vydaná a přijatá. Objednávky. Skladové hospodářství. Evidence zakázek.
Fakturace vydaná a přijatá. Objednávky. Skladové hospodářství. Eshop.
Fakturace. Objednávky. Skladové hospodářství. Evidence zakázek. Eshop. Všechny moduly a nástavby.

Hlavní funkce ProFact 4.0 SkladSkladové hospodářství

- Skladového hospodářství provázané s vystavenými i přijatými doklady a zakázkami
- Lze využít jako pokladnu do obchodu pro prodej koncovým zákazníkům. Umí tisk účtenek i na pokladní tiskárny.
- Možnost vedení libovolného množství skladů rozdělených do kategorií a podkategorií
- Položky lze snadno a rychle přesouvat nebo kopírovat do jednotlivých skladů a podkategorií
- Možnost tvorby složených skladových položek
- Možnost přiřadit libovolné množství cen ke skladové položce - cenové hladiny
- Možnost evidence sériových čísel
- Možnost přepočítávat ceny skladových položek dle procentuálního zisku
- Možnost vložení a úpravy obrázku u skladové položky
- Možnost vyhledávání obrázků online na internetu (i hromadně)
- Varianty položek
- Možnost vložení technických dokumentů k jednotlivým položkám
- Nastavení vlastností k položkám
- Odpisy ze skladu
- Rychlé vkládání skladových položek na doklady pomocí stromu nebo seznamu, čárových kódů i kódů položek
 

Podrobný popis ProFact 4.0 SkladFakturace

- Vystavení a evidence faktur, dodacích listů, příjmových a výdajových dokladů, zálohových faktur, výzev k platbě, cenových nabídek, stvrzenek o zaplacení, pokladních účtenek, opravných daňových dokladů, daňových dokladů o přijaté platbě, katalogových ceníků, příjemky a výdejky ze skladu...
- Vystavení a evidence přijatých i vystavených dokladů v cizích měnách
- Spotřební daň
- Režim přenesení daňové povinnosti
- Výběr z několika vzhledů tiskových šablon dokladů
- Možnost vkládání automatických textů do dokladů
- Editor Sestav pro tvorbu a úpravu výstupních šablon
- Vlastní logo a razítko s podpisem na dokladech
- Uživatelský přístup zabezpečený heslem s pravidly pro vstup do jednotlivých sekcí
- Zaokrouhlování konečných částek
- Stornování dokladů
- Uzamčení dokladů
- Vkládání položek na doklad z historie, ze skladu nebo ceníku
- Rychlé vkládání položek na doklad zadáním kódu položky nebo čárového kódu
- Slevy na položky nebo na celý doklad
- Kopírování dokladů
- Export dokladů do PDF, HTML, XLS, JPG, WMF, RTF...
- Export tabulek do PDF, HTML, XLS, CSV, XML...
- Export dat do účetních systémů POHODA, MONEY S3 a dalších
- Export dodacích listů do formátu PDK pro farmaceutické společnosti
- Export dat do pro podání balíků online Česká pošta, PPL, DPD
- Odesílání dokladů a ostatních výstupů emailem
- Import dokladů v XML z různých systémů
- Import dat do jakékoliv tabulky (např. ceníky, sklady, adresy atd.)
- Import podporuje formáty CSV a XML pro e-shopy
- Hromadný tisk a export dokladů
- Přehledy o příjmech, výdajích, prodeji včetně statistik za jakékoliv zvolené období
- Přehled pohledávek a závazků
- Přehled o DPH na vstupu i výstupu
- Automatické načítání kontaktů podle IČ z databáze MFČR
- Dynamický adresář firem s přechody na psaní emailu napojený na databázi ARES
- Tisk a tvorba poštovních formulářů (složenky, podací lístky, obálky, formuláře, PPL etikety)
- Tisk etiket
- ProFact je připraven na přechod na euro
- Snadné přepínání a vyhledávání mezi typy dokladů
- Ceník pro evidenci a rychlé vkládání služeb, časových jednotek apod.
- Plné napojení na zakázky, objednávky a skladové hospodářství
- Párování plateb podle bankovního výpisu
- Automatické opakování dokladů
- Možnost vložení razítka se statusem na doklady
- Se skladovým hospodářstvím lze využít jako elektronickou pokladnu do obchodu pro prodej koncovým zákazníkům. Umí tisk na pokladní tiskárny.
- Plně kompatibilní s verzí FREE (při přechodu na komerční verzi data z FREE verze neztratíte)
 


Objednávky

- Vystavování a evidence objednávek přijatých i vystavených
- Import objednávek v XML z různých systémů a eshopů
- Propojenost s fakturací, zakázkami i skladovým hospodářstvím
- Automatické vystavení objednávky pro dodavatele podle přijaté objednávky
- Postupná fakturace objednávky


Skladové hospodářství

- Skladového hospodářství provázané s vystavenými i přijatými doklady a zakázkami
- Lze využít jako pokladnu do obchodu pro prodej koncovým zákazníkům. Umí tisk účtenek i na pokladní tiskárny.
- Možnost vedení libovolného množství skladů rozdělených do kategorií a podkategorií
- Položky lze snadno a rychle přesouvat nebo kopírovat do jednotlivých skladů a podkategorií
- Možnost tvorby složených skladových položek
- Možnost přiřadit libovolné množství cen ke skladové položce - cenové hladiny
- Možnost evidence sériových čísel
- Možnost přepočítávat ceny skladových položek dle procentuálního zisku
- Možnost vložení a úpravy obrázku u skladové položky
- Možnost vyhledávání obrázků online na internetu (i hromadně)
- Varianty položek
- Možnost vložení technických dokumentů k jednotlivým položkám
- Nastavení vlastností k položkám
- Odpisy ze skladu
- Rychlé vkládání skladových položek na doklady pomocí stromu nebo seznamu, čárových kódů i kódů položek
 


Modul Barcode

- Tento modul slouží k efektivnější a rychlejší práci se skladovými položkami (jak fakturace, tak příjem a naskladňování) pomoci čtečky čárových kódů
- ProFact s tímto modulem pracuje s jakoukoliv čtečkou čárových kódů, která umí pracovat v režimu simulace klávesnice. Dnes tento režim umí každá čtečka.
- Díky tomuto modulu můžete také snadno tisknout čárové kódy na etikety apod.
- O tuto nástavbu lze rozšířit libovolnou verzi ProFactu
 

Síťové funkce ProFact 4.0

- Základní verze ProFactu již obsahuje síťové rozhraní, které zabezpečí přístup na data z jakéhokoliv počítače v síti a umožní na tyto data přistupovat ze všech počítačů, které mají ProFact nainstalovaný
 


Nástavba pro VÍCE FIREM

- Rozšíření pro VÍCE FIREM rozšiřuje ProFact o možnost vedení libovolného množství firem najednou v rámci jedné licence naprosto odděleně
- Díky tomuto rozšíření můžete vést odděleně nejen různé subjekty, ale také činnosti v rámci jednoho subjektu nebo více eshopů apod.
- Mezi firmami, eshopy atd. se přepínáte jednoduše přímo v prostředí ProFactu.
 


Modul Kasa

- Modul KASA je samostatně instalový software, který pracuje jako elektronická pokladna
- Pracuje se čtečkou čárových kódů
- Napojí se přímo na databázi ProFactu
- Rychlá, přehledná a účelná
- Tiskne pokladní účtenky nejen na pokladní tiskárny
- Je možné ji instalovat i samostatně bez ProFactu a databázi napojit vzdáleně přes síť
- Tento modul není zatím k dispozici. Předpokládáný termín uvolnění je ve 2. kvartálu roku 2016
 
Přijaté doklady - Prostředí ProFact 4.0
Přijaté doklady
Fakturace v ProFact 4.0 - Jednoduššeji to už nejde
Fakturace
Vystavené objednávky - Prostředí ProFact 4.0
Vystavené objednávky
Skladové hospodářství v ProFact 4.0
Skladové hospodářství
Formuláře v ProFact 4.0
Formuláře